کارگاه گیمیفیکیشن از آشنایی تا طراحی

اولین دوره کارگاه گیمیفیکیشن از آشنایی تا طراحی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به مدرسی جناب آقای علیرضا رنجبر شورابی مدیر عامل استیو بازی سازی هنر نور و حرکت و طراح ارشد گیمیفیکیشن در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس توسط تیم نوآفرینان برگزار شد. سرفصل های کارگاه: کاربردهای گیمیفیکیشن و تاثیرات واقعی آن نحوه تشخیص و استدلال نیاز برای استفاده از گیمیفیکیشن در یک سرویس و محصول طبقه بندی رویکردهای طراحی گیمیفیکیشن طراحی و فاز…

جشنواره محصولات و خدمات هوشمند

جشنواره محصولات و خدمات هوشمند به سفارش پژوهشگاه نیرو در خرداد ماه ۱۳۹۶ توسط تیم نوآفرینان طی ۷ روز در پژوهشگاه نیرو و محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران برگزار شد. این رویداد به منظور توسعه کارآفرینی در حوزه هوشمند سازی طراحی و اجرا شد.

کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی توسط تیم نوآفرینان به درخواست مرکز آمار ایران، انجمن مدیریت صنعتی و مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری دانشگاه تربیت مدرس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.