ایونت باکس یک پلت فرم آنلاین است که به برگزار کنندگان کمک می کند تا بتوانند رویدادها، کنف…

تکنولوژی «ایوند» به گونه ای طراحی شده است تا برگزارکنندگان رویداد های مختلف از دورهمی …